Menu

Op dit moment zijn er 601 inschrijvingen voor de reünie.

Het laatste nieuws vindt u hier.

Gastenboek

Heb jij leuke anekdotes over jouw tijd op Durendael? En wil je die graag delen? Dat kan nu alvast in ons gastenboek. We kijkken uit naar je reactie!

Parkeren

We vragen iedereen om zoveel mogelijk met het OV of met de fiets te komen. Het aantal parkeerplaatsen in de straten rondom de school is gering. De parkeerplaatsen bij Den Donk kunnen eventueel gebruikt worden.

Mocht het echt niet mogelijk zijn om hiervan gebruik te maken omdat je slecht ter been bent, dan hebben we ook een parkeermogelijkheid naast de school. Stuur in dat geval een mailtje naar reunie.durendael@2college.nl. We zorgen dan dat jij wel met de auto bij de school kunt komen.

Sponsoring

Draagt u 2College Durendael een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan de reünie, dan is sponsoring mogelijk. Uw bedrijf of organisatie wordt dan vermeld op de website van de reünie. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar reunie.durendael@2college.nl.

Wij kijken uit naar 4 oktober! Houd de nieuwspagina op de reüniewebsite in de gaten. Mochten er vragen zijn, dan zijn we te bereiken via reunie.durendael@2college.nl

Met vriendelijke groeten,

De Reüniecommissie

Een stukje geschiedenis: 

Op 1 augustus 1974 werd Scholengemeenschap Durendael gesticht. Deze kwam voort uit een fusie van de Canisius Mavo voor jongens en de Theresia Mavo voor meisjes. Scholengemeenschap Durendael startte met een groep bevlogen docenten waarvan er velen uiteindelijk gewerkt hebben tot hun pensioen. Later werd deze fusieschool uitgebreid met een havo-afdeling. De huisvesting van de nieuw ontstane school gaf wel wat problemen, waardoor de school zich lang heeft moeten verspreiden over drie locaties. In de Verwielstraat kwam de twee jaar durende brugklas, waarmee Durendael vrij veel nieuwe leerlingen trok. Daarmee werd die splitsing over drie locaties positief ingezet. In de Poirterstraat kwamen mavo klas 3 en 4. Er werd hier gebruik gemaakt van de lokalen die aanvankelijk bij de Catharinenberg hoorden, wat een internaat voor schippermeisjes was. Dit internaat had zelf aan de andere kant van het klooster ook nog lokalen in gebruik voor het lhno (huishoudschool in de volksmond) De havo-afdeling kwam in de vorm van noodlokalen in de Biezenstraat alwaar ook de bibliotheek in die tijd gelegen was.

De heer Leo van der Pijll werd de nieuwe en eerste directeur van deze school. Hij zette al vrij snel in op een passend schoolgebouw waarin de drie afdelingen zich konden huisvesten. Inmiddels was de scholengemeenschap uitgebreid met een atheneum en in 1987 werd het lhno St Martha ook binnen Durendael gehaald.

Pas ver na de pensionering van Leo van der Pijll werd het nieuwe gebouw (1993) in de van Kemenadelaan 5 door Durendael betrokken. Er was nu sprake van een echte brede scholengemeenschap die zich onder de grotere scholenorganistatie van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) wist te scharen.  

Door de brede aanbieding van niveaus kon Durendael uiteindelijk ruimschoots voldoen aan de eisen voor de nieuwe onderwijsvariant van het vmbo. Mavo en lhno werden afgeschaft en het vmbo werd geboren. Er kwam een breed vmbo van basisberoepsgerichte leerweg tot theoretische leerweg. Ook kwamen er praktijklokalen voor Zorg en Welzijn en Mode en Commercie.

In het jaar 2000 kwam er voor Durendael wederom een grote verandering. Durendael werd opgenomen in fusie met Ruiven, Cobbenhagen, Paulus Lyceum, de Jozef Mavo en zou de naam 2College Oost moeten gaan heten. Na veel vijven en zessen mocht Durendael uiteindelijk toch zijn eigen naam blijven behouden en werd het 2College Durendael.

In 2003 kwam er voor 2College Durendael een nieuwe discipline aan boord. Vwo tweetalig onderwijs werd gestart en in 2004 kwam er ook een tweetalige havo. Door het behoud van het eigen karakter van Durendael, zijn inventiviteit en leerlinggerichtheid is Durendael tot op de dag van vandaag nog steeds succesvol. Binnen de regio Tilburg en Den Bosch gooit 2College Durendael nog steeds hoge ogen met goede schoolresultaten.  

Tot op de dag van vandaag, weten nog steeds veel leerlingen de weg naar Durendael te vinden en worden zij voorzien van goed onderwijs door de bevlogen medewerkers van deze prachtige school.

Mede daarom kunnen wij nu met trots zeggen dat wij op 1 augustus 2024 50 jaar bestaan. En dat willen wij dan ook graag aan iedereen laten weten.

Op naar de volgende 50 jaar!

Geert Gerritse, docent Geschiedenis